Облагане на доходите от продажба на недвижим имот

17/02/2020

          Доходите от продажба на недвижим имот се облагат с данък по чл. 13, ал.1 ЗДДФЛ, освен в следните 2 случая:  1) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години; и 2) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

          Доходите Ви от продажбата на недвижим имот се облагат с данък по следния начин: основата за облагане се изчислява, като положителната разлика между продажната и покупната цена на имота се намали с 10% разходи и се умножи по 10 на сто. Например ако сте закупили жилище за 120 000 лева, а го продавате за 150 000 лева. Разликата от 30 000 лв. (реализирана печалба) се намалява с 10 % признати разходи, и остатъка се умножава по 10 %. Дължимият данък би бил 2700 лева.

           Не се смята за доход полученото недвижимо имущество по наследство, завет, дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, но доходите от продажбата на това имущество са освободени от облагане с данък само за полученото по наследство и по завет, но не и от продажбата на дареното такова.

        Когато е продаден един недвижим имот през съответната данъчна година, когато същият е получен от продавача по наследство или по завет, доходите от продажбата не се облагат с данък на основание т. 26 от ал. 1 на чл. 13 ЗДДФЛ. В този смисъл продажбата на наследения, респективно на завещания имот, няма да се брои като продажба на един жилищен недвижим имот по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а” ЗДДФЛ и собственикът може да реализира още една продажба на недвижим жилищен имот, доходите от която няма да подлежат на данъчно          облагане

         Съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ е необходимо  да се подаде годишна данъчна декларация и данъка да се внесе не по-късно от 30 април на годината, следваща годината, през която е извършена продажбата.

           В случай, че продадените имоти са съпружеска имуществена общност, напълно възможно е за единия съпруг/а продажбата да е на трети и следващ имот, а за другия да е продажба на първи или втори такъв, с оглед на възможността всеки един от тях да е извършил разпоредителна сделка със свое лично имущество.

За повече информация можете да се обърнете към нас на посочените в контактната форма данни.

Работно време:

Понеделник - 8:30 ч. - 17:30 ч.

Вторник - 8:30 ч.- 17:30 ч.

Сряда - 8:30 ч. -17:30 ч.

Четвъртък - 8:30 ч.- 17:30 ч.

Петък - 8:30 ч. - 17:30 ч.

Събота -почивен ден

Неделя - почивен ден

La Maison Idéale™ e запазенa търговскa маркa на “Ла Мезон Идеал” ЕООД за територията на Република България. Всяко неправомерно използване на нашата регистрирана търговска марка, словно и графично, ще бъде предмет на съдебно преследване според законите за авторското право, действащи в Република България

               

 

Бюлетин

© 2017 lamaisonideale.bg | Карта на сайта

Уеб сайт от Stenik