Данъци и такси дължими при покупка на недвижим имот

17/02/2020

При сделки за покупко-продажба на недвижим имот задължително се заплащат следните данъци и такси:

  1.      Местен данък за придобиване на имот към общината по местонахождение на недвижимия имот.
  2.      Нотариална такса в деня на изповядване на сделката пред нотариус.
  3.      Такса за вписване към Агенция по вписванията.

 Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), всяка година общините в България определят самостоятелно размера на местния данък за придобиване на имот на съответната територия в диапазона между 0,1 и 3 на сто върху продажната цена на имота или върху неговата данъчна оценка, ако тя е по-висока от продажната цена.

За 2020 г. местният данък за придобиване на имоти на територията на гр. София  е в размер на 3%.

Таксата за вписване на сделката в Агенцията по вписвания е в размер на 0,1% върху продажната цена. Идентична е за територията на цялата страна.

Нотариалната такса също се изчислява върху материалния интерес и съгласно Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Практиката показва, че досега задължение за заплащане на всички разходи е основно на купувача.  Съгласно нормата на ЗЗД, тези такси могат да бъдат разпределени пропорционално между страните.

За повече информация можете да се свържете с нас на посочените в контактната форма данни.

 

Работно време:

Понеделник - 8:30 ч. - 17:30 ч.

Вторник - 8:30 ч.- 17:30 ч.

Сряда - 8:30 ч. -17:30 ч.

Четвъртък - 8:30 ч.- 17:30 ч.

Петък - 8:30 ч. - 17:30 ч.

Събота -почивен ден

Неделя - почивен ден

La Maison Idéale™ e запазенa търговскa маркa на “Ла Мезон Идеал” ЕООД за територията на Република България. Всяко неправомерно използване на нашата регистрирана търговска марка, словно и графично, ще бъде предмет на съдебно преследване според законите за авторското право, действащи в Република България

               

 

Бюлетин

© 2017 lamaisonideale.bg | Карта на сайта

Уеб сайт от Stenik